Magdalena Stanek-Sobczak

Radca prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobyła w Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu. Współpracowała również z SWS Kancelaria Prawna Strykowski Wachowiak sp.k.  W Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy sp.k. pracuje ponad 7 lat.

Specjalizuje się w cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych zagadnieniach procesu inwestycyjnego. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami oraz oceny oddziaływania na środowisko. Bada stan prawny nieruchomości, sporządza projekty umów i pism procesowych związanych z procesem inwestycyjnym. Zajmowała się również kwestiami obrotu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej zajmowała się sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa ubezpieczeń, prawa gospodarczego oraz prawa administracyjnego. Posiada doświadczenie procesowe w zakresie prawa cywilnego i administracyjnego. Reprezentowała Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, w tym również przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Magdalena Stanek-Sobczak
Magdalena Stanek-Sobczak Radca prawny magdalena.sobczak@piszcz.pl Tel: +48 61 859 44 44 Języki: angielski
  • doradzała na rzecz jednego z największych banków polskich w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem nowej siedziby;
  • uczestniczyła w kilkudziesięciu audytach prawnych nieruchomości, w tym centrów handlowych i przedsiębiorstw spożywczych;
  • doradca w postępowaniach z zakresu Prawa budowlanego, w tym dotyczących legalizacji samowoli budowlanych, pozwoleń na użytkowanie, kar i opłat legalizacyjnych;
  • reprezentuje Klientów w postępowaniach związanych z planowaniem przestrzennym, z decyzjami o warunkach zabudowy;
  • reprezentowała Klienta przed Trybunałem Konstytucyjnym w postępowaniu ze skargi konstytucyjnej z zakresu ordynacji podatkowej;
  • przygotowuje umowy w procesie inwestycyjnym, w tym built to suit, o generalne wykonawstwo, projektowanie, zastępstwo inwestycyjne;
  • Reprezentuje Klientów w postępowaniach związanych z nieruchomościami rolnymi, w szczególności związanymi z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej, zmianą klasyfikacji, zniesieniem współwłasności;
  • reprezentuje Klientów w postępowaniach związanych z nieruchomościami rolnymi, w szczególności związanymi z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej, zmianą klasyfikacji, zniesieniem współwłasności;
  • doradca w postępowaniach związanych z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność, aktualizacją rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego;
  • doradzała w kilkunastu postępowaniach sądowych dotyczących katastrof kolejowych.