fbpx

Joanna Staniewicz

Radca prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Praktykę zawodową rozpoczęła w 1997 roku, jako doradca prawny w spółkach prawa handlowego. Od 2000 roku zatrudniona w sektorze finansów publicznych, początkowo na stanowisku kierownika wydziału organizacyjno-prawnego, następnie radcy prawnego. Współpracowała z Dolnośląską Izbą Gospodarczą we Wrocławiu przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od listopada 2006 roku jest związana z Kancelarią Prawną Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Specjalizuje się w prawie cywilnym i administracyjnym, w szczególności w prawie pracy oraz zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie pracodawcom w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, w tym prowadzeniu spraw przed sądami powszechnymi. Wielokrotnie brała udział w przygotowaniu i negocjowaniu wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy.

Zajmuje się również kompleksowym doradztwem przy stosowaniu prawa zamówień publicznych zarówno przez zamawiających, jak i wykonawców. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w zakresie przygotowania oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Reprezentuje strony przed KIO.

Joanna Staniewicz
Joanna Staniewicz Radca prawny joanna.staniewicz@piszcz.pl Tel: +48 71 341 01 31 Języki: angielski
  • doradca prawny jednostki samorządu terytorialnego w pierwszym w Polsce i – jak dotąd jedynym – przekształceniu ogrodu zoologicznego w spółkę prawa handlowego;
  • doradca prawny jednostki samorządu terytorialnego w pierwszym w Polsce postępowaniu o udzielenie koncesji na budowę parkingu podziemnego zakończonym skutecznym zawarciem umowy;
  • doradca prawny przy procesach łączenia spółek energetycznych w zakresie zbiorowego prawa pracy oraz negocjacji ze związkami zawodowymi;
  • doradca prawny przy zamówieniach publicznych;
  • doradca prawny przy egzekwowaniu praw do nieruchomości;
  • doradca prawny jednostki samorządu terytorialnego przy przygotowaniu i realizacji projektu dotyczącego transportu szynowego, a także przygotowaniu oraz przeprowadzeniu postępowania na zakup tramwajów.