fbpx

Jan Molicki

Radca prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendysta Southampton Solent University w Wielkiej Brytanii.

Praktykę zawodową rozpoczął już w czasie studiów, w roku 2004, współpracując z polskimi kancelariami prawnymi i notarialnymi oraz z kancelariami zagranicznymi. Od października 2009 roku jest związany z Kancelarią Prawną Piszcz i Wspólnicy sp. k.

Jest specjalistą w zakresie prawa handlowego i cywilnego, w szczególności transakcji kapitałowych oraz bieżącej obsługi korporacyjnej i cywilno-prawnej spółek handlowych. W tym zakresie posiada bogate doświadczenie w budowie oraz prowadzeniu reorganizacji grup kapitałowych, doradztwie przy kupnie i sprzedaży podmiotów gospodarczych oraz badaniu stanu prawnego przedsiębiorstw. Na co dzień zajmuje się również bieżącą obsługę przedsiębiorców oraz posiada doświadczenie w obsłudze prawnej nieruchomości komercyjnych. Specjalizuje się ponadto w prawie własności intelektualnej, prawie ochrony konkurencji oraz w prawie konsumenckim.

Bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców wiąże z dodatkową specjalizacją, jaką jest ochrona danych osobowych. W tym zakresie doradzał przedsiębiorstwom z branży IT we wdrożeniu niezbędnych polityk, procedur oraz dokumentacji bezpieczeństwa. Posiada jednocześnie doświadczenie w tworzeniu regulaminów funkcjonowania serwisów internetowych sprzedających usługi osobom fizycznym.

jan.molicki
Jan Molicki Radca prawny jan.molicki@piszcz.pl Tel: +48 61 859 44 44 Języki: angielski
  • koordynator projektów dotyczących badania prawnego spółek handlowych oraz ich majątku;
  • autor koncepcji prawnych przedsięwzięć biznesowych z uwzględnieniem optymalnej formy ich prowadzenia;
  • doradza przy tworzeniu i reorganizacji grup kapitałowych;
  • posiada bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej spółek handlowych, stowarzyszeń oraz fundacji;
  • świadczy pomoc prawną w postępowaniach likwidacyjnych;
  • doradza przy transakcjach kupna i sprzedaży podmiotów gospodarczych;
  • doradza przedsiębiorcom w zakresie umów najmu i dzierżawy;
  • autor analiz, opinii prawnych oraz umów dotyczących problematyki nabycia lub zabezpieczenia praw własności intelektualnej oraz prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem nowych technologii.