fbpx

Jakub Skurzyński

Radca prawny, od 2017 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

Karierę zawodową rozpoczął w 2010 r., zdobywając doświadczenie w zawodzie prawnika w kancelariach prawnych skupiających się na dostarczaniu usług dla biznesu w wymiarze cywilnym, administracyjnym, korporacyjnym i inwestycyjnym oraz w dziale prawnej obsługi nieruchomości i sieci przesyłowej poznańskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji AQUANET S.A. W trakcie aplikacji w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu pogłębiał umiejętność wielowymiarowej obsługi prawnej przedsiębiorstw jako prawnik in-house spółek z branży deweloperskiej współpracujących z bankami spółdzielczymi przy obrocie i komercjalizacji nieruchomości oraz notowanego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podmiotu z branży e-commerce. Jako radca prawny zajmował się obsługą prawną grupy kapitałowej składającej się domu maklerskiego i towarzystwa funduszy inwestycyjnych w zakresie ładu korporacyjnego, compliance, relacji z Komisją Nadzoru Finansowego oraz kontaktów z indywidualnymi inwestorami i uczestnikami funduszy inwestycyjnych.

W toku swojej praktyki zawodowej udzielał m.in. prawnego wsparcia projektom realizowanym przez lidera polskiej branży meblarskiej, zapewniał pomoc prawną przy budowie nowoczesnego centrum badawczo-rozwojowego wiodącej krajowej firmy sektora farmaceutycznego i biotechnologicznego, doradzał klientom przy finansowaniu inwestycji w nieruchomości poprzez emisję obligacji korporacyjnych oraz przy transgranicznym łączeniu spółek. Posiada doświadczenie w negocjacjach i prawnej obsłudze inwestycji w nieruchomości komercyjne począwszy od fazy pozyskania przez dewelopera gruntu i finansowania, poprzez realizację budowy obiektu, aż po jego komercjalizację –długoterminowy najem lub sprzedaż. Zajmował się obsługą prawnych relacji na gruncie prawa handlowego w grupach liczących kilkadziesiąt podmiotów oraz podlegających pod nadzór instytucji regulujących rynek finansowy. Oprócz bogatej praktyki w sprawach cywilnych, korporacyjnych, budowlanych i branży rynku finansowego posiada doświadczenie w zakresie prawa pracy, prawa ochrony konkurencji, świadczenia usług drogą elektroniczną, ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz prawa własności intelektualnej.

Z Kancelarią Prawną Piszcz i Wspólnicy sp.k. współpracuje od września 2019 roku.

Jakub Skurzyński
Jakub Skurzyński Radca prawny jakub.skurzynski@piszcz.pl Tel: +48 (61) 859 44 44 Języki: angielski