fbpx

Jakub Skurzyński

Radca prawny, od 2017 r. członek OIRP w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

Karierę zawodową rozpoczął w 2010 r. w kancelariach prawnych świadczących usługi dla biznesu m.in. w zakresie spraw korporacyjnych i inwestycji, oraz w dziale terenowo-prawnym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Pogłębiał umiejętność wielowymiarowej obsługi prawnej spółek przy obrocie i komercjalizacji nieruchomości oraz obsłudze notowanego na Głównym Rynku GPW w Warszawie podmiotu z branży e-commerce. Jako radca prawny zajmował się obsługą prawną grupy kapitałowej składającej się z domu maklerskiego i towarzystwa funduszy inwestycyjnych w zakresie ładu korporacyjnego, compliance, relacji z Komisją Nadzoru Finansowego oraz kontaktów z indywidualnymi inwestorami.

Udzielał m.in. prawnego wsparcia projektom realizowanym przez lidera polskiej branży meblarskiej, zapewniał pomoc prawną przy budowie nowoczesnego centrum badawczo-rozwojowego wiodącej krajowej firmy sektora farmaceutycznego i biotechnologicznego, doradzał klientom przy finansowaniu inwestycji w nieruchomości oraz przy transgranicznym łączeniu spółek. Posiada doświadczenie w doradzaniu klientom w sporach korporacyjnych oraz przy negocjacjach i prawnej obsłudze inwestycji w nieruchomości komercyjne, począwszy od pozyskania przez dewelopera gruntu i finansowania, poprzez realizację budowy obiektu, aż po jego komercjalizację.

Z Kancelarią Prawną Piszcz i Wspólnicy współpracuje od września 2019 roku.

Jakub Skurzyński
Jakub Skurzyński Radca prawny jakub.skurzynski@piszcz.pl Tel: +48 (61) 859 44 44 Języki: angielski
 • bieżące doradztwo w obszarze spraw korporacyjnych, w tym w szczególności sporządzanie dokumentacji dla organów spółek, sporządzanie opinii i analiz prawnych, asysta na zgromadzeniach wspólników, walnych zgromadzeniach i posiedzeniach organów reprezentacji i organów nadzoru w spółkach; doradztwo w sporach korporacyjnych;
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa spółek, w tym w szczególności w postępowaniach rejestrowych;
 • compliance domu maklerskiego i towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w tym w zakresie ładu korporacyjnego oraz relacji z Komisją Nadzoru Finansowego;
 • obsługa prawna relacji na gruncie prawa handlowego w grupie spółek liczącej kilkadziesiąt podmiotów i w mniejszych holdingach;
 • obsługa transgranicznego łączenia spółek;
 • współpraca z podmiotami z branży e-commerce i usług finansowych, obsługa indywidualnych inwestorów;
 • obsługa prawna budowy nowoczesnego centrum badawczo-rozwojowego wiodącej krajowej firmy sektora farmaceutycznego i biotechnologicznego;
 • doradztwo przy finansowaniu inwestycji w nieruchomości poprzez emisję obligacji korporacyjnych;
 • negocjacje i prawna obsługa inwestycji w nieruchomości komercyjne począwszy od fazy pozyskania przez dewelopera gruntu i finansowania, poprzez realizację budowy obiektu, aż po jego komercjalizację;
 • doradztwo w sprawach z zakresu prawa ochrony konkurencji i prawa własności intelektualnej;
 • sporządzanie umów handlowych i innych umów w obrocie gospodarczym.