Jakub Kraczkowski

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu oraz uczestnik Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji. Pracę magisterską obronił w temacie: „Prawomocne orzeczenie sądowe zastępujące oświadczenie woli w procesie”.

Jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe związane jest z sądownictwem, albowiem pracował jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu w Wydziale XII Cywilnym oraz Wydziale XV Cywilnym Odwoławczym, a także w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu w Wydziale I Cywilnym.

Specjalizuje się w procedurze cywilnej, a także ma doświadczenie w prawie cywilnym (w szczególności w zakresie ochrony dóbr osobistych), prawie autorskim oraz prawie rodzinnym. W obszarze jego zainteresowań znajduje się prawo własności intelektualnej oraz prawo gospodarcze i spółek handlowych.

Jakub Kraczkowski
Jakub Kraczkowski PrawnikAplikant radcowski jakub.kraczkowski@piszcz.pl Tel: +48 61 859 44 44 Języki: angielski