fbpx

Ewelina Łuczak-Sosińska

Radca Prawny. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS oraz Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku stosunki międzynarodowe. W 2012 r. ukończyła podyplomowe studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe.

Z Kancelarią Prawną Piszcz i Wspólnicy współpracuje od lipca 2008 r., na stanowisku prawnika – od 2016 roku. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie postępowań administracyjnych prowadzonych przed Prezesem URE oraz Prezesem UOKIK oraz innymi organami administracji publicznej. Doradza podmiotom z sektora energii elektrycznej i gazu wspierając ich bieżące funkcjonowanie. Zajmuje się ponadto zagadnieniami związanymi z służebnością przesyłu oraz procesem inwestycyjnym, w tym także postępowaniami środowiskowymi.

W obszarze jej zainteresowań oprócz zagadnień związanych z szeroko pojętym prawem energetycznym, znajdują się także  prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem procesu inwestycyjno-budowlanego oraz kwestie służebności przesyłu.

Ewelina Łuczak-Sosińska Radca prawny ewelina.luczak@piszcz.pl Tel: +48 61 859 44 44 Języki: angielski
  • doradza w zakresie zagadnień związanych z prawem wyboru sprzedawcy (TPA) na rynku energii elektrycznej oraz finansowania oświetlenia ulicznego przez jednostki samorządu terytorialnego i współpracy JST z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego;
  • opracowuje projekty podstawowych dokumentów dotyczących działalności w segmencie sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej i gazu ziemnego, w tym: umowy przyłączeniowe oraz umowy sprzedaży, dystrybucji, kompleksowe;
  • bierze udział w przygotowaniu dokumentacji związanej z postępowaniami taryfowymi i uzyskiwaniem koncesji;
  • wspiera organizowanie i prowadzenie działalności związanej z instalacjami OZE i rozliczaniem kolorowych obowiązków;
  • reprezentuje Klientów w postępowaniach przed Prezesem URE i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym m.in. w sprawach związanych z wymierzeniem kary za naruszenie zasad wykonywania działalności koncesjonowanej;
  • pomaga przedsiębiorcom w kwestii regulacji stanu prawnego do nieruchomości, w tym służebności przesyłu oraz w postępowaniach środowiskowych;
  • uczestniczyła w projektach due diligence w zakresie nieruchomości oraz zagospodarowania przestrzennego.