Dominik Sutor

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz absolwent Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS.

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Praktykę zawodową rozpoczął w jednej z wrocławskich kancelarii adwokackich. Z Kancelarią Prawną Piszcz i Wspólnicy współpracuje od stycznia 2018 roku.

W dotychczasowej praktyce zawodowej zajmował się sprawami z zakresu windykacji należności, prawa cywilnego, rodzinnego oraz karnego. Poza tym zajmuje się kwestiami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych ich zgodnością z przepisami o ochronie danych osobowych. Brał czynny udział w audytach RODO dla branży medycznej i energetycznej, podczas których zajmował się identyfikowaniem ryzyk i niezgodności oraz przygotowywaniem rekomendacji w zakresie procedur i dokumentacji.

Na co dzień bierze udział w bieżącej obsłudze projektów z zakresu sektora publicznego i gospodarki komunalnej. Wspiera klientów Kancelarii w postępowaniach administracyjnych, w tym przed organami nadzoru rynku oraz organami regulacyjnymi. Przygotowuje także opinie dotyczące funkcjonowania klientów z branży energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska i prawa wodnego.

Dominik Sutor
Dominik Sutor PrawnikAplikant adwokacki dominik.sutor@piszcz.pl Tel: +48 (71) 341 01 31