fbpx

Daniel Taberski

Radca prawny, audytor wiodący ISO 27001. Od 2013 r. członek OIRP w Poznaniu. Absolwent kierunków Prawo oraz Historia na UAM w Poznaniu. Ukończył na Uniwersytecie Cambridge dwuletni kurs „Wprowadzenie do prawa brytyjskiego oraz Unii Europejskiej”. Posiada Certificate of Proficiency in English. Legitymuje się ważnym certyfikatem dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne.

Ukończył aplikację prokuratorską. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując przez 8 lat w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu oraz w Prokuraturze Rejonowej w Śremie. Autor publikacji naukowych z dziedziny informatyzacji wymiaru sprawiedliwości oraz przestępczości teleinformatycznej. Członek zwykły ISSA Polska – Stowarzyszenia ds. bezpieczeństwa systemów informacyjnych. Od 2019 roku związany z Kancelarią Prawną Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Specjalizuje się w sprawach związanych z bezpieczeństwem informacji. Doradza przedsiębiorcom z sektora przemysłowego, medycznego i energetycznego w kwestii ochrony danych osobowych. Bierze udział w audytach cyberbezpieczeństwa i RODO. Opracowuje i wspiera przy wdrażaniu polityk i procedur bezpieczeństwa. Opiniuje kwestie dotyczące odpowiedzialności za incydenty, w tym związane z tym roszczenia. Reprezentuje klientów w postępowaniach o uznaniu odpadów za produkt uboczny i w sprawach dotyczących kontroli nielegalnego składowania odpadów. Opiniuje i tworzy umowy dotyczące odpadów. Wspiera przedsiębiorców przy ustalaniu obowiązków wynikających z przepisów o wyrobach budowlanych.

Daniel Taberski
Daniel Taberski Radca prawny daniel.taberski@piszcz.pl Tel: +48 (61) 859 44 44 Języki: angielski
  • doradzał przedsiębiorcom z branży przemysłu, energii, marketingu, medycznej, IT oraz architektonicznej przy przygotowywaniu i wdrażaniu dokumentacji ochrony danych osobowych;
  • tworzył i opiniował umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz klauzule z tego zakresu w kontraktach handlowych;
  • wspierał Klientów przy przekwalifikowywaniu odpadów na produkty uboczne;
  • tworzył i opiniował umowy na wywóz i zagospodarowanie odpadów z zakładów przemysłowych oraz sprzedaż produktów ubocznych;
  • był członkiem zespołów audytujących podmioty publiczne i operatorów usług kluczowych pod kątem zgodności z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa;
  • przygotowywał i opiniował umowy, w tym m.in. umowy dotyczące obrotu towarami, świadczenia usług ochrony, prowadzenia magazynów konsygnacyjnych, czy transportu towarów;
  • doradzał Klientom w przy opracowaniu regulaminów akcji marketingowych, organizacji wydarzeń oraz konkursów, w tym w zakresie zgodności z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz o ochronie danych osobowych;
  • wspierał przedsiębiorców w zakresie wymogów związanych z produkcją i wprowadzaniem na rynek polski i europejski wyrobów budowalnych i innych produktów, w tym w kontekście przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów;
  • z powodzeniem reprezentował przed sądem dłużników w postępowaniach o ogłoszenie upadłości oraz w postępowaniach upadłościowych.
  • reprezentował przed sądem dłużników w postępowaniach o ogłoszenie upadłości oraz w postępowaniach upadłościowych.