fbpx

Daniel Taberski

Radca prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu od 2013r. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunkach Prawo oraz Historia, ukończył na Uniwersytecie Cambridge dwuletni kurs „Wprowadzenie do prawa brytyjskiego oraz Unii Europejskiej”. Uzyskał Certificate of Proficiency in English – potwierdzający biegłą znajomość języka angielskiego.

Ukończył aplikację prokuratorską. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując przez 8 lat w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu oraz w Prokuraturze Rejonowej w Śremie, gdzie zajmował się między innymi przestępstwami popełnionymi za pośrednictwem Internetu. Autor publikacji naukowych z dziedziny informatyzacji wymiaru sprawiedliwości oraz przestępczości teleinformatycznej. Członek zwykły ISSA Polska – Stowarzyszenia ds. bezpieczeństwa systemów informacyjnych. Od 2019 roku związany z Kancelarią Prawną Piszcz i Wspólnicy sp.k.

W dotychczasowej praktyce zawodowej zajmował się zagadnieniami z zakresu prawa karnego, upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Doradzał w sprawach dotyczących gospodarki odpadami, w tym przy postępowaniach o uznaniu za produkt uboczny oraz zawieraniu umów sprzedaży odpadów. Ma praktyczne doświadczenie w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w przedsiębiorstwach m.in. sektora przemysłowego i energetycznego. Brał udział w audytach cyberbezpieczeństwa w podmiotach publicznych oraz u operatorów usług kluczowych. Doradzał Klientom w zakresie możliwej odpowiedzialności za naruszenia przepisów RODO.

Daniel Taberski
Daniel Taberski Radca prawny daniel.taberski@piszcz.pl Tel: +48 (61) 859 44 44 Języki: angielski
  • doradzał przedsiębiorcom z branży przemysłu, energii, marketingu, medycznej, IT oraz architektonicznej przy przygotowywaniu i wdrażaniu dokumentacji ochrony danych osobowych;
  • tworzył i opiniował umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz klauzule z tego zakresu w kontraktach handlowych;
  • wspierał Klientów przy przekwalifikowywaniu odpadów na produkty uboczne;
  • był członkiem zespołu audytującego podmioty publiczne i operatorów usług kluczowych pod kątem zgodności z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa;
  • przygotowywał i opiniował umowy, w tym m.in. umowy dotyczące obrotu towarami, świadczenia usług ochrony prowadzenia magazynów konsygnacyjnych i transport towarów;
  • doradzał Klientom w przy opracowaniu regulaminów akcji marketingowych, organizacji wydarzeń oraz konkursów, w tym w zakresie zgodności z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz o ochronie danych osobowych;
  • tworzył i opiniował umowy na wywóz i zagospodarowanie odpadów z zakładów przemysłowych oraz sprzedaż produktów ubocznych;
  • reprezentował przed sądem dłużników w postępowaniach o ogłoszenie upadłości oraz w postępowaniach upadłościowych.