Anna Hoffmann

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała od czasów studiów, współpracując w dziale prawnym korporacji z branży FMCG oraz z renomowanymi poznańskimi kancelariami prawnymi. Posiada certyfikat Auditora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001, wydany przez TUV NORD POLSKA.

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie restrukturyzacyjnym. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców w wielu obszarach ich działalności – w tym w zakresie przestrzegania ochrony danych osobowych. Jej dotychczasowe doświadczenie zawodowe dotyczące ochrony danych osobowych obejmuje w szczególności doradztwo i uczestnictwo we wdrażaniu rozwiązań związanych z ochroną danych w międzynarodowej korporacji z branży FMCG, korporacjach działających w branży produkcyjnej, IT, medycznej oraz wielu innych. Koordynuje i prowadzi audyty w zakresie zgodności z RODO, w szczególności w zakresie występujących niezgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz wspiera przedsiębiorców w identyfikacji ryzyk. W swojej dotychczasowej praktyce w zakresie ochrony danych osobowych brała również udział w przygotowywaniu dokumentacji, w tym procedur, polityk oraz dokumentacji bezpieczeństwa. Ponadto pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Prelegentka licznych szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych i autorka publikacji na tematy związane z RODO.

W dotychczasowej praktyce zawodowej doradzała także w procesach przekształceń oraz brała udział w przygotowywaniu publicznych i niepublicznych emisji papierów wartościowych – w tym sporządzaniu części prawnych prospektów emisyjnych i dokumentów informacyjnych oraz ich wprowadzaniu do obrotu na rynku głównym GPW jak i NewConnect. Doradzała w sprawach dotyczących wykonywania obowiązków informacyjnych oraz przestrzegania zasad ładu korporacyjnego przez spółki publiczne oraz brała udział w due dilligence. Wspomaga przedsiębiorców w świadczeniu bieżącej obsługi korporacyjnej spółkom prawa handlowego, w tym spółkom publicznym oraz doradza w zakresie tematyki konkurencji i konsumentów. Ponadto doradzała w procesach M&A i prowadzeniu sporów korporacyjnych.

W obszarze jej zainteresowań pozostają kwestie związane z cyberbezpieczeństwem oraz nowymi technologiami.

Anna Hoffmann
Anna Hoffmann Radca prawny anna.hoffmann@piszcz.pl Tel: +48 61 859 44 44 Języki: angielski
 • koordynator audytów zgodności z RODO podmiotów działających w różnych branżach, w tym w międzynarodowych grupach kapitałowych;
 • bierze udział w przygotowywaniu i wdrażaniu dokumentacji i procedur zgodnych z przepisami o ochronie danych osobowych;
 • zajmuje się bieżącym doradztwem na rzecz podmiotów gospodarczych, w szczególności obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego, w tym tworzeniem i opiniowaniem umów, aktów założycielskich, tworzeniem uchwał organów spółek oraz aktów korporacyjnych;
 • uczestniczyła w projektach związanych z przygotowywaniem publicznych i niepublicznych emisji papierów wartościowych oraz w ich wprowadzaniu na rynku regulowanym GPW i NewConnect, w tym uczestniczyła w sporządzaniu części prawnej prospektów emisyjnych i dokumentów informacyjnych;
 • uczestniczyła w przygotowywaniu propozycji nabycia obligacji, warunków emisji oraz dokumentów prawnych związanych z procesem emisji obligacji;
 • brała udział w prowadzeniu due dilligence przedsiębiorstw oraz w procesach optymalizacji organizacyjnej;
 • koordynowała procesy przekształceń przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw należących do grup kapitałowych;
 • bierze udział w transakcjach sprzedaży akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego, a także w sporządzaniu i negocjowaniu umów inwestycyjnych;
 • prowadzi negocjacje i procesy sądowe w zakresie zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji, a także świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów;
 • reprezentowała Klientów w procesach restrukturyzacyjnych, w tym reprezentowała Klientów przed sądami powszechnymi i doradcami restrukturyzacyjnymi oraz organami publicznymi;
 • brała udział w procesach fuzji i przejęć, w tym w zakresie aspektów pracowniczych;
 • doradzała spółkom publicznym w zakresie wypełniania przez nie obowiązków informacyjnych oraz zasad ładu korporacyjnego;
 • reprezentuje Klientów podczas negocjacji i w postępowaniach sądowych dotyczących sporów korporacyjnych, w tym związanych z zaskarżaniem uchwał, wynikających z umów oraz w zakresie sporów o roszczenia związane z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o;
 • sporządza i i negocjuje rozmaite umowy niezbędne do sformalizowania różnych modeli współpracy gospodarczej, w tym kontrakty międzynarodowe.