fbpx

Aleksandra Makowska

Prawnik, aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2018-2019 wiceprzewodnicząca Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji „Inter Gentes”.

Praktykę zawodową rozpoczęła podczas studiów, podejmując współpracę z poznańskimi kancelariami prawnymi. Z Kancelarią Prawną Piszcz i Wspólnicy sp.k. współpracuje od listopada 2020 roku.

Zajmuje się obsługą Klientów w zakresie ochrony środowiska, w szczególności opiniowaniem działań związanych z legalnym gospodarowaniem odpadami i produktami ubocznymi oraz z emisjami do środowiska. Wspiera prace związane z audytami bezpieczeństwa informacji oraz opracowywaniem polityk i procedur dla operatorów usług kluczowych i podmiotów publicznych. Zajmuje się również zagadnieniami dotyczącymi ochrony informacji i przygotowuje projekty umów o zachowaniu poufności.

Posiada doświadczenie z zakresu ochrony danych osobowych w relacjach pracowniczych oraz przy świadczeniu usług drogą elektroniczną.Brała udział w opracowaniu umów związanych ze stworzeniem systemów informatycznych w modelu SaaS oraz w analizie systemów IT w zakresie zgodności z wymogami cyberbezpieczeństwa i RODO. Wspierała zespół w toku negocjacji dotyczących wdrożenia systemów typu ERP. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej oraz zarządzaniem incydentami cyberbezpieczeństwa w sieciach IT oraz OT.

Aleksandra Makowska
Aleksandra Makowska Prawnik aleksandra.makowska@piszcz.pl Tel: +48 61 859 44 44 Języki: angielski, rosyjski