fbpx

WEBINAR – Tarcza Antykryzysowa – co zmienia w prawie pracy?

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na bezpłatny Webinar organizowany przez Zespół Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy „Tarcza Antykryzysowa – co zmienia w prawie pracy?”, podczas którego specjaliści naszej Kancelarii poruszą kluczowe dla przedsiębiorców zagadnienia związane z wprowadzeniem wraz z Tarczą Antykryzysową 2.0 nowych narzędzi, jak i aktualizacją dotychczasowych metod wsparcia pracodawców w czasie epidemii – a także jak można przeciwdziałać skutkom epidemii z wykorzystaniem ogólnodostępnych instytucji prawa pracy.

 

Termin: środa, 29 kwietnia 2020, godz: 11.00  (czas trwania 2 godziny)

 

W szczególności przedstawimy Państwu:

 • W jakim trybie i na jakich zasadach pracodawca może uelastycznić czas pracy w swoim zakładzie.
 • Dlaczego zawarcie, przewidzianych w Tarczy antykryzysowej, porozumień jest korzystnym rozwiązaniem dla pracodawcy.
 • Jakie są różnice między porozumieniami o wprowadzaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia, zawieranymi na gruncie Tarczy i kodeksu pracy.
 • Kiedy pracodawca, przy wprowadzaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia, nie jest związany przepisami o szczególnej ochronie pracowników.
 • Czy można zmniejszyć wynagrodzenie pracownikom objętym szczególną ochroną, np. w wieku przedemerytalnym.
 • Jakie działania restrukturyzacyjne może podjąć pracodawca, który nie kwalifikuje się pod rozwiązania Tarczy.
 • Jak prawidłowo przeszkolić pracownika z zakresu BHP w czasie epidemii.
 • Czy pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom maseczki ochronne.
 • Jak zmieniły się programy wsparcia dla pracodawców w ramach Tarczy 2.0.
 • Uprawnienia do „skoszarowania” załogi dla podmiotów z branż krytycznych dla funkcjonowania gospodarki i państwa.
 • Nowe programy wsparcia dla MŚP i dużych przedsiębiorców ogłoszone w Tarczy 2.0.

 

Prowadzący: Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

 

Joanna Staniewicz

Radca prawny. Specjalizuje się w prawie cywilnym i administracyjnym, w szczególności w prawie pracy oraz zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie pracodawcom w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, w tym prowadzeniu spraw przed sądami powszechnymi. Wielokrotnie brała udział w przygotowaniu i negocjowaniu wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy.

Zajmuje się również kompleksowym doradztwem przy stosowaniu prawa zamówień publicznych zarówno przez zamawiających, jak i wykonawców. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w zakresie przygotowania oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Reprezentuje strony przed KIO.

Wojciech Wołoszczak

Radca prawny. W dotychczasowej praktyce zawodowej zajmował się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych w zakresie prawa cywilnego oraz indywidualnego prawa pracy. Brał udział w przygotowywaniu analiz due diligence firm w procesach przejęć i reorganizacji podmiotów gospodarczych, sporządzał opinie i ekspertyzy prawne, redagował i opiniował umowy. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych z różnych dziedzin prawa oraz w zakresie postępowań zabezpieczających.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do udziału.

 

 

  captcha

  * - pola obowiązkowe