fbpx

Dokumentacja cen transferowych – wysokość przychodów

Czy Twoje przychody lub koszty przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2.000.000 euro?

 

Jeżeli dopiero zaczynasz prowadzenie działalności:
czy Twoje przychody lub koszty przekroczyły już w analizowanym roku podatkowym równowartość 2.000.000 euro?

 
 

Weryfikator obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych

 
Kliknij i przejdź do początku