fbpx

Dokumentacja cen transferowych – rodzaj umowy

Czy zawarta została któraś z poniższych umów?

  • umowa spółki niebędącej osobą prawną, w której łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza 50.000 euro, lub
  • umowa wspólnego przedsięwzięcia lub inna o podobnym charakterze, w której wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości, przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza 50.000 euro.

 
 

Weryfikator obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych

 
Kliknij i przejdź do początku